Declaració Política de Qualitat

  • La política del Centre Associat UNED Girona, respecte a la qualitat, és la de subministrar el servei de formació acadèmica d'acord amb els requisits establerts pel centre, les directrius metodològiques de la seu central de la UNED, les necessitats dels nostres estudiants i les demandes de la societat, sense acceptar cap compromís que pugui afectar la qualitat d'aquest servei.
  • Per això, la direcció del centre es compromet a complir aquesta política de qualitat, l'objectiu final de la qual és l'aplicació del sistema de gestió de la qualitat del centre, amb la finalitat d'implantar-hi una política de millora contínua.
  • De la mateixa manera, es compromet a garantir que es respectin, per part de totes les persones que integren el centre, les disposicions descrites al manual de qualitat de centres associats de la UNED.
  • Amb aquesta finalitat, la direcció del centre realitzarà, de forma periòdica, l'avaluació de l'aplicació i l'eficàcia d'aquestes disposicions.
  • A més, la direcció del centre, dins d'aquest marc de qualitat, assumeix el foment de la cooperació, la igualtat i el respecte amb tots els membres de la comunitat universitària, a fi que s'atenyin tots els objectius marcats i que els nostres estudiants i la societat rebin la millor atenció i el millor servei per part nostra.