40 anys de UNED a Girona

7 de enero de 2016

El nostre Centre compleix 40 anys.

El dia 12 de juny de 1975 es va constituir el "Patronato del Centro Asociado de la UNED en Girona", que acordà sol·licitar la creació del Centre.

El dia 11 d' octubre de 1975 es va publicar en el BOE l' Ordre Ministerial de 25 de setembre, mitjançant la que es crea "un centro asociado dependiente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con sede en Gerona"

Les activitats acadèmiques es varen iniciar al gener de 1976 , a la primera seu del centre : Pujada Sant Domènec, 12, a l'antic seminari de Girona.

L'estiu de l'any 1984 ens varem traslladar a uns locals provisionals, dividits entre l'Avinguda Jaume I nº 29 (uns locals propietat de la Cambra de Comerç) on es varen ubicar les oficines i algunes tutories i  la Casa de la Cultura . Els exàmens es feien a l'Escola Politècnica Superior. En aquesta època,i desprès de moltes negociacions per trobar un local adient,  la Diputació va adquirir l'edifici del carrer Sant Josep 14, antic Ateneu de la Gròber, per destinar-lo a la UNED, la seu central de la qual va fer-se càrrec del cost de les obres de remodelació.

Finalment, al setembre del 1987 es va fer el trasllat a la nova seu del carrer Sant Josep 14, on el centre ha estat quasi 27 anys, fins que el 30 de juny de 2014 es va traslladar a la seu actual, a la Factoria Cultural Coma Cros de Salt.