Què puc estudiar

Oferta d'estudis per al curs 2016-17 en el Centre Associat de Girona i en les extensions comarcals

Nota informativa

  • D'entre tota l’oferta educativa de la UNED, en el Centre Associat de Girona i en les seves extensions comarcals s’imparteixen els estudis que s’indiquen en cadascun dels apartats d'aquesta secció. Al costat de cadascun dels estudis, es detallen els cursos o les assignatures que tenen tutories presencials.
  • En el cas dels graus, la resta de cursos o assignatures tenen tutor a través del Campus UNED (Alf). Els alumnes dels antics plans d'estudis (en procés d'extinció) seran atesos pels professors de la seu central de la UNED.
  • Les persones interessades en carreres que oferta la UNED però que no apareixen en aquest llistat, no podran matricular-se en el nostre centre, i ho hauran de fer en un altre centre associat de la UNED que les ofereixi. Tot i això, sí que podran fer els exàmens al Centre Associat de Girona, sempre que ho demanin per escrit uns 10 dies abans del dia de les proves (consulti la informació sobre els exàmens).
Els alumnes que es matriculin amb el codi del Centre Associat de Girona (o d'algun centre comarcat adscrit a aquest) en assignatures amb pràctiques de laboratori, hauran de demanar plaça de pràctiques a través del Campus, un cop matriculats. Les pràctiques de laboratori les organitza i es fan al Centre Associat de Barcelona.