Estructura organitzativa

Relació de càrrecs de direcció del centre

Consell de Centre

Patronat

 • Sr. Xavier Soy (President del Patronat, com a representant de la Diputació de Girona)
 • Representat UNED (Seu Central)
 • Sra. Montserrat Palma(Directora del C.A. UNED Girona)
 • Interventor/a de la Diputació
 • Representant de l’Ajuntament d’Olot.
 • Representant de l’Ajuntament de Figueres
 • Representant de l’Ajuntament de Palafrugell
 • Representant de l’Ajuntament de Ripoll
 • Sr. David Maldonado(Secretari del C.A. UNED Girona)
 • Sra. Ma Pilar Balagué (Representant dels tutors)
 • Sr. Francesc Xavier Ferrer (Representant dels alumnes)
 • Sra. Elvira Rivas (Representant del PAS)

Claustre

MEMBRES ELECTES:

TUTORS

 • Corretgé Bergua, Maria Dolors
 • Ferrer Naranjo, Pau
 • Gamito Luque, Manuela
 • Guirado Serrat, Àngel
 • López Cruells, Manuel
 • Mallarach Macias, Marta
 • Martínez Masferrer, Josep Lluis
 • Monjas Manso, Lluis
 • Morata Jarque, Joaquin
 • Pesquera Noriega, Carmen
 • Planas Jordi, Jesús
 • Ricart Yll, Mª Luisa
 • Serarols Font, Joan Lluis
 • Soler Sureda, Josep
 • Subils Quera, Mª Assumpció
ESTUDIANTS PAS
 • Pancorbo Ortíz, Adela
 • Díaz Luis, Mª Carmen

MEMBRES NATS

 • Palma Muñoz, Montserrat (Directora)
 • Maldonado Gutiérrez, David (Secretari)
 • Balagué Bertan, Mª Pilar (Representant de tutors)
 • Rivas Morales, Elvira(Representant del PAS)
 • Ferrer Mas, Xavier (Representant dels estudiants)