Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE)

  • El COIE és el Centro de Orientación, Información y Empleo, un servei especialitzat a oferir informació i orientació acadèmica i professional que la UNED posa a disposició dels seus estudiants.
  • Aquest centre depèn del Vicerectorat d'Estudiants, Treball i Cultura i exerceix les seves funcions en coordinació amb els centres associats.
  • El COIE també ofereix els seus serveis a la resta de la comunitat universitària i a la xarxa empresarial, amb l'objectiu d'oferir ajuda per a la integració acadèmica i professional dels estudiants.
  • Pot trobar-ne més informació a: http://coie-server.uned.es/
  • Des del mes d'octubre del 2012, el Centre Associat de Girona disposa d'aquest servei, el coordinador del qual és el professor Sr. Joaquín Morata, al qual trobarà al centre els dilluns a la tarda, de 16.00 a 19.00 h (despatx del COIE).
  • També s'hi pot adreçar mitjançant el correu electrònic (coie@girona.uned.es), a través del formulari de la pàgina web o per telèfon (652 92 66 79).