Documentació que cal enviar a la UNED

Per finalitzar correctament la matrícula, cal enviar a la seu central de la UNED la documentació següent:

Per matricular-se del Curs d’accés per a més grans de 25 anys o de 45 anys:
 • No cal enviar cap document a la seu central de la UNED.

Per matricular-se per primer cop en un grau: Segons la titulació que dóna accés als estudis:

Procedents de selectivitat o de l'accés per a més grans de 25 anys en una altra universitat:

 • Carta d’admissió i resguard d’haver abonat les taxes de trasllat d’expedient a la universitat d’origen.
 • Els que procedeixen de selectivitat també hauran d’enviar la fotocòpia compulsada del títol o resguard del títol de batxillerat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Procedents de l’accés per a més grans de 45 anys en una altra universitat:

 • Cal demanar l'admissió i fer el trasllat d’expedient per venir a la UNED.

Selectivitat, accés per a més grans de 25 anys o més grans de 45 anys per la UNED:

 • No han de presentar cap documentació.

Credencial de reconeixement d’experiència laboral per a més grans de 40 anys:

 • Si és atorgada per la UNED: fotocòpia de la credencial.
 • Si l’han obtingut en una altra universitat, no es poden matricular a la UNED fins que no hagin aprovat en aquella universitat un mínim de 18 crèdits (i la UNED els els reconegui).

Títol de tècnic de grau superior, FP II o equivalent:

 • Fotocòpia compulsada del títol o del resguard d’haver-lo demanat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia)

Titulat universitari:

 • Fotocòpia compulsada del títol o del resguard d’haver-lo demanat (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Credencial UE:

 • Fotocòpia compulsada de la credencial atorgada per la UNED (el Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia).

Homologació dels estudis cursats a l'estranger pel batxiller espanyol :

 • Fotocòpia compulsada de l' homologació.

Expedient universitari obert en una altra universitat:

 • Carta d’admissió i resguard d’haver abonat les taxes de trasllat d’expedient.

Reconeixement parcial d’estudis universitaris estrangers:

 • Fotocòpia de la resolució, per part de la UNED, del reconeixement de crèdits (mínim 30 crèdits reconeguts)

Titulars de família nombrosa i discapacitats:

 • Documentació acreditativa (fotocòpia compulsada). El Centre Associat fa la compulsa de manera gratuïta, només cal portar l’original i la fotocòpia.

Els alumnes que sol·licitin beca ho han d'indicar a la matrícula. No cal que enviïn cap comprovant.

En tots els casos en què s’hagi d’enviar documentació:

S’enviarà en un sobre mida DIN A4, en què es farà constar: nom i cognoms de l’alumne, carrera en la qual s’ha matriculat (distingir si és grau, llicenciatura, diplomatura, o curs d’accés). Cal adreçar-lo a:

UNED

Negociado de atención al estudiante de ........................ (indiqui la carrera)

Apartado de correos...................... (vegi el llistat )

28080 Madrid

Relació d’apartats de correus de les facultats de la UNED: 

ACCÉS: 60.151.

CIÈNCIES POLÍTIQUES i SOCIOLOGIA: 60.158.

ENGINYERIA INDUSTRIAL 60.149.

ENGINYERIA INFORMÀTICA 60.011.

PSICOLOGIA: 60.148.

GEOGRAFIA i HISTÒRIA: 60.147.

FILOSOFIA: 60.146.

EDUCACIÓ: 60.098.

FILOLOGIA: 60.145.

CIÈNCIES ECONÒMIQUES i EMPRESARIALS: 60.142.

CIÈNCIES: 60.141.

DRET: 60.140.

CAL ENVIAR PER E-MAIL AL CENTRE ASSOCIAT (info@girona.uned.es) UNA FOTOGRAFIA DE TIPUS DNI escanejada, i les dades personals, per poder fer el carnet d'estudiant.