Centre Universitari d'Idiomes a Distància (CUID)

Centre Universitari d'Idiomes a Distància. Curs 2016-17

OFERTA PER AL CURS 2016-17 : Idiomes, nivells i preus.

TERMINI DE MATRÍCULA 2016-17 

IDIOMES I NIVELLS

  • Els nivells del CUID estan adaptats als del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECRL).
  • Els cursos d’anglès estan articulats en sis nivells: elemental (A1), bàsic (A2), intermedi (B1), avançat (B2), superior (C1) i Màster of Profiency (C2).
  • Cada nivell té una càrrega lectiva de 150 hores, distribuïdes de novembre a maig.
  • Els exàmens d'anglès i francès de CUID-UNED, nivells B1 i B2 han estat acreditats oficialment. Per tant els estudiants universitaris que obtinguin el nivell B1 i B2 al CUID tindran certificats acceptats per qualsevol universitat catalana o espanyola per tal d'obtenir el títol final de grau.

IMPORT DE LA MATRÍCULA

INICI DE LES CLASSES:

  • Dimarts 8 de novembre de 2016.