Novetats de matrícula 2016-17

La novetat principal és la variació en el requisit de crèdits matriculats que es demana per ampliar matrícula al febrer. L'any passat, per ampliar matrícula s'exigia haver-se matriculat de 40 crèdits; aquest any, per a alumnes nous en el Grau, s'exigiran 36 crèdits matriculats i per a alumnes antics en el Grau s'exigiran 32.

 Aquest any, igual que l'any passat, mentre la sol·licitud de matrícula estigui en esborrany, admet tots els canvis que es vulguin. La novetat és que aquest any sí es permetrà, un cop validat l'esborrany i només durant el termini de matrícula, una única oportunitat de canvi d'assignatures sempre que no IMPLIQUI UNA VARIACIÓ EN LA LIQUIDACIÓ de la matrícula. 

Respecte a la matrícula per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, es beneficiaran de matrícula gratuïta, presentant el document de reconeixement de la discapacitat, tant en la primera com en successives matrícules.