Representant dels estudiants

L'actual representant de centre és Xavier Ferrer Mas.

Li podeu fer arribar els vostres suggeriments, queixes i opinions a:

rep.estud@girona.uned.es