Accés per a més grans de 25 anys

Informació del curs

  • Centre Associat de Girona
  • Girona-la Garrotxa
  • Girona-Alt Empordà: s'hi imparteixen les assignatures següents: llengua castellana, comentari de text, matemàtiques aplicades a les ciències socials, nocions jurídiques bàsiques, història del món contemporani, geografia i anglès
  • Girona-Baix Empordà: s'hi imparteixen les assignatures següents: llengua castellana, comentari de text, matemàtiques aplicades a les ciències socials i anglès.
  • Girona-Ripollès: Si es matricula un nombre suficient d'estudiants està previst impartir classes de Llengua Castellana, Comentari de Text, Matemàtiques i Idioma . Si no s'arribés a un mínim de matrícula, els matriculats quedarien adscrits a l'Extensió Comarcal de la Garrotxa.