Pràctiques de laboratori

  • El Centre Associat de Girona no organitza les pràctiques de laboratori de Ciències.
  •  Les pràctiques les organitza el Centre Asociat de Barcelona i es fan a Barcelona i a Castelldefels (les de CC Ambientals).
  • Els estudiants que es matriculin amb el codi del Centre Associat de Girona (o de qualsevol de les seves extensions comarcals) en assignatures amb pràctiques de laboratori, hauran d'informar el més aviat possible al Centre Associat de Girona de quines assignatures faran pràctiques, per tal que es demanin a Barcelona. (A L'APARTAT "DOCUMENTS RELACIONATS" A LA DRETA D'AQUESTA PÀGINA TROBAREU LA FITXA QUE HEU DE COMPLIMENTAR I ENVIAR ABANS DE L'INICI DE CADA QUADRIMESTRE)

  • Un cop el C.A de Barcelona  convoqui les pràctiques rebran un correu i hauran de demanar plaça de pràctiques a través del Campus UNEDo de la pàgina practicas.uned.es