Preguntes més freqüents

Quina titulació necessito per matricular-me a la UNED?

 • Per estudiar un grau a la nostra universitat, ha de tenir, com a mínim, la selectivitat, la credencial UE o els estudis cursats a l'estranger homologats pel batxillerat, FP II, un cicle formatiu de grau superior o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. També pot accedir-hi si té la prova d’accés a la universitat per a més grans de 45 anys o el reconeixement d'experiència laboral per a majors de 40 anys (previ reconeixement de 18 crèdits) (consulti els requisits d'accés)
Necessito nota de tall per matricular-me?
 • No, perquè a la UNED no hi ha límit de places.
He de sol·licitar l’admissió?
 • Per iniciar estudis de grau a la UNED, si ha fet la selectivitat o l'accés a la universitat per a més grans de 25 anys en una altra universitat.
 • Per accedir a un grau a la UNED si ha iniciat estudis universitaris en una altra universitat.
Com se sol·licita l’admissió?
 • Pot sol·licitar l’admissió a través d'Internet, mitjançant l'imprès electrònic disponible a la pàgina web www.uned.es. Ha d'emplenar el formulari de sol·licitud amb les seves dades personals i acadèmiques. Després, l'ha de verificar i ha d'enviar el formulari (en línia). Un cop enviada la sol·licitud, pot imprimir-se la carta d'admissió.
Quin és el període per sol·licitar l’admissió?
 • El període d’admissió resta obert des del mes de juliol fins a mitjans d'octubre (cal consultar el calendari de cada curs)

Hi ha límit de places?
 • No, com que la UNED és una universitat a distància, no té límit de places.
Quan puc matricular-me?
 • La matrícula resta oberta de mitjans de setembre a mitjans d'octubre (cal consultar el calendari de cada curs)
De quin mínim de crèdits m’he de matricular?
 • No hi ha un mínim de crèdits de matrícula. Només hi ha un límit màxim de 90 crèdits.
El primer any, m’he de matricular de tot el curs ?
 • Pot matricular-se d’assignatures soltes des del primer any.
Si m’adono que m’he equivocat en les assignatures triades, com puc modificar la matrícula?
 • El curs 2015-16 no hi ha termini de modificació de matrícula. Un cop validat o confirmat l'esborrany de la matrícula no es poden fer canvis.

Què he de fer si tinc convocatòries esgotades?

 • Si ve d’una altra universitat amb sis o més convocatòries esgotades d’alguna o d'algunes assignatures, i si continua amb la mateixa carrera, ha de sol·licitar una convocatòria addicional (de gràcia), abans del 16 d’octubre. Ha d’adreçar una instància al Degà de la facultat o al Director d'ETS de la nostra universitat, i adjuntar-hi una certificació acadèmica en què constin les assignatures cursades amb les qualificacions obtingudes, i el nombre de convocatòries esgotades en les assignatures no superades.
Com puc fer el trasllat a una altra universitat?
 • Ha de fer la consulta a la universitat a la qual vol traslladar-se, perquè l'informin de les condicions.
Si em matriculo a la UNED de la mateixa carrera, per trasllat d'expedient, m’adapten les assignatures que tinc aprovades?
 • Sí, sempre que coincideixin amb el pla d’estudis, i després que la facultat rebi el seu certificat acadèmic personal. Però ha de consultar la guia de la carrera a la qual es matricula o els criteris de reconeixement de crèdits.
I si és a una carrera diferent?
 • Sí, mitjançant una sol·licitud de reconeixement de crèdits per escrit, en què s'adjunti una certificació acadèmica (consulti els criteris de reconeixement de crèdits).
Com puc consultar les notes?
 • Les notes es "pengen" a la secretaria virtual que és dins l’espai virtual de la UNED (Campus UNED), en què consta el seu expedient acadèmic.
Què és el Campus UNED?
 • El Campus UNED és l’espai virtual de la UNED que proporciona diferents serveis telemàtics personalitzats als estudiants: secretaria virtual, accés als cursos virtuals, seguiment de l’avaluació contínua, correu electrònic, petició de certificats, etc.

Com puc accedir al Campus UNED?
 • L’accés al Campus UNED està restringit mitjançant un identificador (nom d'usuari) i una contrasenya. Per obtenir l'identificador, cal emplenar un formulari que apareix a la web.
Quins serveis puc trobar al Campus UNED?
 • Secretaria virtual: consultar l'expedient acadèmic; consultar les notes, l'estat de la sol·licitud de la beca, l'estat de la sol·licitud del títol, l'estat de la matrícula; fer consultes de pagaments fets; fer la matrícula en línia, visualitzar els exàmens que ha realitzat, descarregar-se els certificats d'assistència als exàmens, etc.
 • Cursos virtuals.
 • Correu d'estudiants.